Aktualności

Oferta z dn. 30. 10. 2017 r.
W związku z ubieganiem się przez firmę PBI Administracja 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wytyczenie kierunku rozwoju firmy PBI Administracja 1 Sp. z o.o. poprzez opracowanie strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, Osi priorytetowej I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla PBI Administracja 1 Sp. z o.o.

 

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 – ZOBOWIĄZANIE OFERENTA

Załącznik nr 4 – LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW (oferent)

Załącznik nr 5 – LISTA EKSPERTÓW

Zapytanie Ofertowe

W związku z ubieganiem się przez firmę PBI Administracja Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu pt. ,,Zarządzanie wzornictwem jako możliwośćopracowania konkurencyjnej i innowacyjnej strategii rozwojowej dla spółkiPBI Administracja” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej:”Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020 ogłaszamy wyniki na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla PBI Administracja Sp. z o.o.

 

2017.11.09. Protokół Administracja

 


 Oferta z dn. 30. 10. 2017 r.
W związku z ubieganiem się przez firmę PBI Administracja 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wytyczenie kierunku rozwoju firmy PBI Administracja 1 Sp. z o.o. poprzez opracowanie strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, Osi priorytetowej I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla PBI Administracja 1 Sp. z o.o.

 

2017.10.27. Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY_PBI1

2017.10.27. Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH_PBI1

2017.10.27. Załącznik nr 3 – ZOBOWIĄZANIE OFERENTA_PBIAdministracja1

2017.10.27. Załącznik nr 4 – LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW (oferent)_PBIAdministracja1

2017.10.27. Załącznik nr 5 – LISTA EKSPERTÓW_PBIAdministracja1

2017.10.27. Zapytanie_Ofertowe_PBI1

W związku z ubieganiem się przez firmę PBI Administracja 1 Spółka zograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wytyczeniekierunku rozwoju firmy PBI Administracja 1 Sp. z o.o. poprzez opracowaniestrategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, Osi priorytetowej I:”Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ogłaszamy wyniki na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla PBI Administracja 1 Sp. z o.o.

 

2017.11.09. Protokół Administracja 1

 


Oferta z dn. 16. 10. 2017 r.

W związku z ubieganiem się przez firmę PBI Administracja Sp. z o. o. o dofinansowanie projektu pt. ,,Zarządzanie wzornictwem jako możliwość opracowania konkurencyjnej i innowacyjnej strategii rozwojowej dla spółki PBI Administracja” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla PBI Administracja Sp. z o. o. .

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 – ZOBOWIĄZANIE OFERENTA

Załącznik nr 4 – LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW (oferent)

Załącznik nr 5 – LISTA EKSPERTÓW

Zapytanie Ofertowe


Oferta z dn. 16. 10. 2017 r.

W związku z ubieganiem się przez firmę PBI Administracja 1 Sp. z o. o. o dofinansowanie projektu pt. ,,Wytyczenie kierunku rozwoju firmy PBI Administracja 1 Sp. z o. o. poprzez opracowanie strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla PBI Administracja 1 Sp. z o. o. .

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY_PBI1

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH_PBI1

Załącznik nr 3 – ZOBOWIĄZANIE OFERENTA_PBIAdministracja1

Załącznik nr 4 – LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW (oferent)_PBIAdministracja1

Załącznik nr 5 – LISTA EKSPERTÓW_PBIAdministracja1

Zapytanie_Ofertowe_PBI1