Przeglądy instalacji elektrycznej

Nasza firma posiada wykwalifikowaną kadrę inżynierską, która w sposób profesjonalny wykona dla Państwa przeglądy instalacji elektrycznych i piorunochronnych. Wszelkich pomiarów dokonujemy przy pomocy szerokiej gamy mierników i urządzeń pomiarowych posiadających zawsze aktualne certyfikaty.

Zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, wykonywanej co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmować badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, jak stanowi art. 62 ust 5 ustawy Prawo budowlane, powinny przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Nasi pracownicy posiadają następujące uprawnienia:

  • Uprawnienia Budowlane
  • Uprawnienia Energetyczne na stanowiskach eksploatacji i dozoru
  • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do skorzystania z naszych usług. W przypadku pytań skontaktuj się z nami.