Projekt nr POPW.01.04.00-18-0025/19 „Wdrożenie strategii wzorniczej dla PBI Administracja przez uruchomienie innowacyjnej e-platformy branżowej oraz wynajem hal namiotowych”

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I. Wdrożenie rekomendowanych działań do portfolio firmy PBI Administracja ma na celu dostosowanie się do wymagań klientów, wzrost konkurencyjności oraz ugruntowanie stabilnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Firma uruchomi e-platformę branżową wraz z aplikacją mobilną, wprowadzi cyfryzację usług i przeprowadzi dywersyfikację usług przez doposażenie w mobilne hale namiotowe i wprowadzenie usługi ich najmu. Firma zakupi też nowoczesne narzędzia służące do przeprowadzania przeglądów technicznych rozszerzając zakres usług. Dodatkowo, w celu zwiększenia rozpoznawalności marki na rynku, Beneficjent wprowadzi zmiany w identyfikacji wizualnej firmy przy wsparciu zewnętrznych specjalistów zarządzania designem, wyznaczy w strukturze firmy design managera oraz nawiąże współpracę z badaczami, projektantami i strategami jako wsparcie w opracowywaniu strategii marki i nowej oferty.

Planowane efekty:

Wprowadzenie innowacji usługowej w postaci platformy internetowej pozwoli na ekspansję nowych rynków oraz dotarcie do nowych grup odbiorców, a tym samym dywersyfikację źródła przychodów.

Wzbogacenie zasobów firmy o nową usługę w postaci wynajmu hal tymczasowych, a także doposażenie firmy w nowe urządzenia pozwoli na poszerzenie zasobów firmy, zwiększenie liczby odbiorców świadczonych usług i pozyskanie nowych źródeł przychodów.

Realizacja projektu pozwoli na zmianę podejścia do roli designu w firmie, wypracowanie nowej misji firmy oraz na wpisanie strategii wzornictwa na stałe do designu DNA przedsiębiorstwa.

Wartość projektu:

4 188 317,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

2 367 265,52 zł

Okres realizacji:

01.10.2019 – 31.03.2021