„Zarządzanie wzornictwem jako możliwość opracowania konkurencyjnej i innowacyjnej strategii rozwojowej dla spółki PBI Administracja Sp. z o. o.”

 

 

Cele projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego, który przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku. Dzięki szczegółowej analizie działalności PBI Administracja Sp. z o.o. pod względem potencjału, potrzeb i problemów wzorniczych możliwe będzie opracowanie dokładnej strategii wzorniczej. Umożliwi ona wykorzystanie oraz zarządzanie wzornictwem w działalności przedsiębiorstwa, co przełoży się na wdrożenie nowego produktu lub usługi na rynek, czyli kolejnego zdefiniowanego celu projektu.

Planowane efekty:

PBI Administracja Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzonego projektu oczekuje – wzrostu konkurencyjności i rozpoznawalności firmy; udoskonalenia oferowanej usługi lub opracowania nowego produktu wspierającego jej świadczenie i zwiększenia zysków firmy.

W najbliższej przyszłości Wnioskodawca planuje wprowadzić działania rozwojowe, które skupią się na poprawie efektywności procesu przeglądów, opierającej się na technologiach gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Dążeniem firmy jest rozwijanie mobilnej komunikacji, która usprawni współpracę pomiędzy firmą, inżynierem, a klientem podczas przeprowadzania kontroli technicznej.

Realizacja projektu wzmocni te działania poprzez wykonanie analizy sytuacji wzorniczej w firmie, która zidentyfikuje problemy i możliwości ich rozwiązania oraz wskaże najefektywniejsze kierunki rozwoju.

PBI Administracja Sp. z o.o. wdroży strategię wzorniczą w II Etapu Działania 1.4 Wzór na konkurencję, a działania sfinansuje na podstawie pożyczki udzielonej od udziałowca.

Wartość projektu:

116 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

98 600 zł

Okres realizacji:

01.07.2018 – 31.12.2018