Protokół okresowego przeglądu

Na podstawie kontroli obiektu budowlanego oraz po zapoznaniu się z udostępnioną przez Klienta dokumentacją powstaje Protokół Okresowej Kontroli obiektu budowlanego.

Protokół zawiera:

 1. datę kontroli,
 2. dane klienta,
 3. fotografię kontrolowanego obiektu,
 4. klasyfikację oraz funkcję obiektu,
 5. dane wykonawcy,
 6. podstawę opracowania,
 7. wyniki kontroli,
 8. uprawnienia członków zespołu technicznego.

Wyniki z kontroli przedstawiane są w przejrzystej formie tabelarycznej, zawierającej:

 1. datę sporządzenia poprzedniego protokołu,
 2. wykaz elementów obiektu,
 3. stan obiektu,
 4. opis i lokalizację wady lub uszkodzenia,
 5. dokumentację fotograficzną przedstawiającą wadę lub uszkodzenie,
 6. zalecenia i termin ich realizacji.

Protokół zostaje sporządzony zarówno w wersji papierowej jak również elektronicznej (na życzenie klienta).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do skorzystania z naszych usług. W przypadku pytań skontaktuj się z nami.