PBI Administracja 1 Oddział w Białymstoku

Kontynuując swój rozwój PBI Administracja 1 otworzyła oddział w Białymstoku w 2017 roku. Spółka dostrzegła rosnące zapotrzebowanie na oferowane usługi wśród przedsiębiorców z województwa podlaskiego i poczyniła kroki w kierunku rozszerzenia działalności na obszarze Polski Wschodniej. Oddział pozwala stale poszerzać bazę klientów poprzez możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów biznesowych.